İSTANBUL’UN FETHİ


Bugün 29 mayıs.İstanbul’un Fethinin ,o şanlı zaferin,o gururlu başarının 555.yıldönümü.Bizler bir dönem üç kıtaya hükmetmiş şimdi o üç kıtada da aranılır olmuş bir neslin torunlarıyız.Böyle ecdadın evlatlarıyız.Anmadan geçemedim.
1451 tarihinde babası II.Murad’ın vefatı üzerine Fatih Sultan Mehmed, ikinci defa Osmanlı tahtına oturduğunda henüz 19 yaşındaydı. Fatih babası ve ecdadını zamanında zaptolunamayan Bizansı ele geçirip Peygamber Efendimizin ‘İstanbul mutlaka fetholunacaktır.Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir’ müjdesine mazhar olmak istiyordu.Tahta geçtiği andan itibaren üstün zekasını ve idareci ruhunu konuşturmayı bildi ve uzun hazırlıklar sonucu, 1453 yılı 23 Mart’ta ordusuyla Edirne’den hareket etti. Kuşatma 6 Nisan’da başladı. 18 Nisan’da İstanbul adaları alındı. 22 Nisan gecesi Türk donanması karadan Haliç’e indirildi ve son olarak 29 Mayıs sabahı yapılan taarruzla, muhtelif devletler tarafından yirmi sekiz defa muhasara edilen İstanbul, Osmanlı topraklarına katılmış oldu.Buram buram tarih kokan bu şehir,bu üzerinde her gün düşünmeden gezinip ne bırakılan eserlere yeterli saygı gösterip nede ecdadı yadedip hergün bilinçsizce eskittiğimiz bu şehir bize bu insanların emaneti.Ecdadımızın emanetine sahip çıkalım.
Ben her fetih yıldönümünde fethin ne zor şartlar altında, pes edilmeden, yılmadan, büyük bir zekanın ve azmin sonucu olarak gerçekleştirildiğini hatırlar,tekrar okur,etkilenir ve de bizlere bu kutlu anıyı bırakıp, bizlere bu şanlıyı tarihi yazdıran o ulu insanlara sonsuz minnet ve şükran duyarım. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu,Rasulullah(s.a.v.)nin kutlu müjdesine mazhar olmuş o yüceler yücesi orduyu ve o ordunun başındaki eşsiz kumandan Fatih Sultan Mehmed’i gururla, saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyorum…
Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır.
Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır.
Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın.
Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!
(A.N.Asya)

One comment

Leave a Reply


*